Kurona egskluzivno

Naučna istraživanja su potvrdila, da je smrtnost Covid-19 izuzetno visoka, u slučaju smrti osobe koja je bila zaražena sa Covid-19.

Dobre vijestu su naravno, dai struka isto tako navodi, da u slučaju, da osoba, koja je bila zaražena Covid-19 i ozdravi, je smtrno izuzetno mala, skoro da nulta.